Από το 1990 η εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και της ενέργειας. Ξεκίνησε με τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού, αντλητικών συγκροτημάτων, κολυμβητικών δεξαμενών, πυρασφάλειας κτλ, στον οικιακό και επαγγελματικό τομέα(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ). Το 2004 ξεκινούν οι πρώτες εγκαταστάσεις αυτόνομων και διασυνδεδεμένων ενεργειακών συστημάτων με Φωτοβολταϊκά πλαίσια(Φ/Β) και μικρές Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) σε εξοχικές κατοικίες και ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ μονάδες σε ΣΑΜΟ-ΙΚΑΡΙΑ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΠΑΤΜΟ. Εγκαθίστανται επίσης πρότυπα αρδευτικά συστήματα  όπως αντλητικά συγκροτήματα τροφοδοτούμενα από Φ/Β και Α/Γ. Στροφή γίνεται επίσης και στον εμπορικό τομέα επιλέγοντας προς διάθεση προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και αποδεκτού περιβαλλοντικού αποτυπώματος(κλιματιστικά inverters, αντλίες θερμότητας κτλ.)